Home » Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Dit document beschrijft de gebruiksvoorwaarden (ToS) wanneer u onze website GPTNederlands.com gebruikt, inclusief de diensten en functionaliteiten die we aanbieden. We raden u ten zeerste aan om deze pagina in zijn geheel te lezen en te begrijpen.

Toegang tot de Dienst

We bieden toegang tot de ChatGPT dienst zonder de verplichting tot registratie of account. De toegang wordt verleend op basis van aanvaarding van en voldoen aan deze ToS. We behouden ons het recht voor om de toegang op elk moment te weigeren.

Beschrijving van Diensten

GPTNederlands.com biedt gebruikers de mogelijkheid om met een AI-gebaseerde chatbot te communiceren die natuurlijke conversaties nabootst. Wij controleren of beperken de inhoud van deze interacties niet. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor geschikte en wettige vragen en opmerkingen.

Gedragsregels

Wij vragen u:

  • Geen kwetsende, illegale of misleidende inhoud te sturen
  • De veiligheidsrichtlijnen voor AI te respecteren
  • Geen pogingen te doen om de dienst te hacken, te misbruiken of te manipuleren
  • De intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren

Beëindiging van Dienst

Wij behouden het recht voor om de dienst te beperken of je toegang op te heffen als we van mening zijn dat de ToS of ons beleid overtreden is.

Privacy Beleid

Hoe we gegevens verzamelen en gebruiken is uiteengezet in ons Privacybeleid. Dit document maakt deel uit van onze ToS. We raden aan dit te lezen en te begrijpen.

Beschikbaarheid van Dienst

We kunnen de beschikbaarheid niet garanderen en accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen als gevolg van niet-beschikbaarheid.

Aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade in verband met of als gevolg van het gebruik van onze website of diensten.

Toepasselijk Recht

Deze ToS zijn onderworpen aan de wetgeving van Nederland. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Neem contact op als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden.

Scroll to Top