Home » Privacybeleid

Privacybeleid

GPTNederlands.com hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de volgende gegevens wanneer u onze website gebruikt:

  • Contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer (optioneel)
  • IP-adres en browser user agent string
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Chatgeschiedenis met onze AI-assistant (opgeslagen lokaal, niet door ons verzameld)

We verzamelen of verwerken geen persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens voor:

  • Het leveren en verbeteren van onze chatbot service
  • Het beantwoorden van vragen en communicatie
  • Het opsporen van misbruik of fraude
  • Analytics en verbetering van onze website

We zullen uw gegevens nooit verkopen of delen met derde partijen, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoelang bewaren we gegevens?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden genoemd in dit privacybeleid. Bepaalde gegevens kunnen langer bewaard worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen of het gebruik ervan te beperken. U kunt een verzoek hiervoor sturen naar [email protected].

Wijzigingen aan dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Elke wijziging zal op deze pagina worden gepubliceerd. We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft.

Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op via [email protected]
.

Scroll to Top